İK Strateji Çalıştayı

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Etkinliğini Birlikte Gözden Geçiriyoruz.

Hızlı ve baş döndürücü bir değişim ve rekabet ortamının yaşandığı içinde yer aldığımız tüm sektörlerde sürdürülebilir rekabet edebilmenin yolunun stratejik kaynak kullanımı ve yönetiminden geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Sermaye, sistem ve teknolojinin organizasyonlar için önemli bir üstünlük aracı olmadığı veya rekabette uzun süreli ve kalıcı bir üstünlük yaratmadığı  günümüzde en önemli kaynak tabi ki çalışanlardır.

Bunun en önemli nedeni ise; çalışanların ve sahip oldukları yeteneklerinin kolaylıkla taklit edilememesidir.

Tabi ki bu kaynağın etkin ve verimli yönetilebilmesi için  kuruluşun gelecekte yer alacağı durumu, varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını tanımlayan faaliyetlerin planlı olarak yani stratejik bir iş yapma yaklaşımıyla yönetilmesi kaçınılmazdır.

Biz de insan kaynağınızı yönetirken şirketinizin stratejik amaçlarını yerine getirmesini güvence altına almak için insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması ve gözden geçirilip güncellenmesi konusundaki uygulama adımlarını İK Ekibi ile yaptığımız çalıştaylarda süreç bazlı ele alarak stratejik hedefleriniz ile uyumlu hale getiriyoruz.

Bu çalıştayın çıktısı ise;

- İK süreçlerindeki iyileştirme fırsatları

- İyileştirme alanları için İK taktikleri

- İK süreçlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla PI'ların (Süreç performans göstergesi) belirlenmesi