Sorularınız için Hemen Bizi Arayın!

Firmanıza özel çözümler sunuyoruz.

ABORA DANIŞMANLIK
ABORA DANIŞMANLIK

Sürdürülebilir
Başarı için
Önce İnsan

Hızlı ve baş döndürücü bir değişim ve rekabet ortamının yaşandığı içinde yer aldığımız tüm sektörlerde sürdürülebilir rekabet edebilmenin yolunun stratejik kaynak kullanımı ve yönetiminden geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Sermaye, sistem ve teknolojinin organizasyonlar için önemli bir üstünlük aracı olmadığı veya rekabette uzun süreli ve kalıcı bir üstünlük yaratmadığı  günümüzde en önemli kaynak tabi ki çalışanlar.

Bunun en önemli nedeni ise; çalışanların ve sahip oldukları yeteneklerin kolaylıkla taklit edilememesidir.

Tabi ki bu kaynağın etkin ve verimli yönetilebilmesi için  kuruluşun gelecekte yer alacağı durumu, varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını tanımlayan faaliyetlerin planlı olarak yani stratejik bir iş yapma yaklaşımıyla yönetilmesi kaçınılmazdır.

Biz de insan kaynağınızı yönetirken şirketinizin stratejik amaçlarını yerine getirmesini güvence altına almak için insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması ve gözden geçirilip güncellenmesi konusundaki uygulama adımlarını uzun vadeli insan kaynakları stratejik planınızı tasarlayarak kurumunuzun stratejik iş hedefleri ile uyumlu hale getiriyoruz.

Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Organizasyon Yapısının Tasarımı
İşe Alma Süreci
Eğitim & Gelişim
Kurumsal Performans Yönetimi
Yetenek Yönetimi
İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
Yetkinlik Modeli
Takdir ve Ödül Sistemi